@hannes2peer Det intressanta är ju dock t.ex. om man ska attacha flera bilder. Kanske man istället för att (i notistexten, inte APIt) länka samtliga bild-URL:er bara behöver länka någon slags album-aktig grej ("collection" heter det i #).
Och så bygger man sitt album på något smart, intuitivt sätt.